[navigera]

PRESS & MEDIA

MER OM MIG

PRIVAT

HEM

JUST NU: DRÖM JOBB
SOM MIN ASSISTENT inkl
sökes 2 deltid, 2 vikarier. (WOW-PCA JOB) -->

_______________

 

 

PRESSMEDDELANDE

2005-08-26

Moderat kommunpolitiker i Stockholm

Peter Cederholm (m), rullstolsburen ersättare Stockholms stadsfullmäktige, suppleant Mälardalsrådet,  ledamot Stockholms brand- och räddningsnämnd

0708-10 79 44

peter@cederholm.net

 

PRESSMEDDELANDE

 

26 augusti 2005

 
- Detta är för djäkligt! Jag anser att allmänheten borde informeras om att man som handikappad i Sverige kraftigt kan diskrimineras av myndigheter i sju (7) år, få sin rehab omöjliggjord och tvingas in i tvångsförtidspension. Detta utan att ens kunna anmäla/få utrett diskriminering av Handikappombudsmannen (HO) eller någon annan instans! Att det enligt svensk lag ej är möjligt att bli diskriminerad av den offentliga sektorn, bara den privata. Så knäppt är det i Sverige där socialdemokraterna vunnit 15 av 17 efterkrigsval. Det säger Peter Cederholm, rullstolsburen moderat ersättare i Stockholms stadsfullmäktige.
 
Med detta lands tandlösa och föråldrade lagstiftning finns inget sätt att få diskrimineringen från offentlig sektor utredd. Det finns heller inga alternativ att tillgå såvida man ej tillhör nomenklaturan och likt Göran Persson & Co har råd att köpa sig privat vård hos Sophiahemmet. Det är den mytomspunna nordiska "goda viljan" som ska ge oss frälsning! Samma "goda vilja", med sin medömkande och medikaliserande syn på personer med funktionshinder, som vi i Sverige stirrat oss blinda på under hela efterkrigstiden. Inte konstigt att vi har flest andel som inte arbetar, och att antalet förtidspensionärer i socialdemokraternas mörka hörn ökar lavinartat. Gömmandet av arbetslösa och sjukskrivna som ej får rehab har ingen ände.

Jag kan alltså konstatera att HOs via jurist Louisa Fidans påstående i artikeln i Södermalmsnytt (bifogas), inte är mer än tomt prat eller - på ren svenska - skitsnack.

Handikappombudsmannen som symbol för Sverige, garant för våra värderingar om jämlikhet - för människors lika värde och möjligheter, känns som ett hån mot alla svenskar med funktionshinder.

Sverige är inte jämlikt för handikappade än på länge och kommer inte att bli det till 2010 med nuvarande lagstiftning. Enbart genom att klassa diskriminering pga funktionshinder som diskriminering även inom socialtjänst, socialförsäkring samt hälso- och sjukvård kommer detta ske.
 
Med anledning av ovan har Peter Cederholm (m) skrivet ett öppet brev till handikappombudsmannen (bifogas nedan).
 
ÖPPET BREV TILL HANDIKAPPOMBUDSMANNEN (HO) 2005-08-26
Gällande brev daterat 2005-08-19 om beslut att avskriva min anmälan om omöjliggörande av rehab och beslut att ej vidta någon som helst åtgärd, undertecknat HOs stf. verksamhetschef Torbjörn Andersson samt jurist Louisa Fidan.
 
Jag refuserar nämnt brev och KRÄVER TVÄRTOM ATT HO ANSVARAR FÖR OCH ÖVERVAKAR ATT N Å G O N GÅR TILL GRUND MED ÄRENDET ELLER TILLSTÄLLER MIG EN SKRIVELSE DÄR DET FRAMGÅR ATT "HO MEDGER ATT MIN ANMÄLAN HAMNAR MELLAN STOLARNA".
 
Jag tycker att HO genom Louisa Fidan vilseleder allmänheten (hon var mkt väl insatt i ärendet ty jag hade personligen pratat länge om hur "tillsynsinstansen Länsstyrelsen" bollar tillbaks till HO, och väl med henne likväl som journalisten) genom att medvetet invagga dem i falsk trygghet i sitt uttalande i bifogad tidningsartikel från Södermalmsnytt. I sken av nämnt uttalande kräver jag att HO ansvarar för och övervakar att någon går till grund med ärendet.
 
Bifogar
- beslut 2005-08-19 från handikappombudsmannen
-artikel Södermalmsnytt 2005-08-20
- epost 2005-03-04 från Kjell Carlsson, Maria gamla stans stadsdelsförvaltning, till styrkande att min hjälp istället för att öka för att ge mig löpande rehab stället under två (2) år minskades ytterligare med 2/3 till bara 1/3 av den för ringa hjälp jag hade innan!
- brev 2004-07-19 från Länsstyrelsen till styrkande att de bollar tillbaks till handikappombusmannen (samt kommunens dito som ej heller hon får ens utredan nånrasomhelst enskilda ärenden...)
 
Peter Cederholm
0708-10 79 44
PS! Om så önskas så har jag en 62-sidig lunta späckad med intyg som kan faxas över, till styrkande av min talan att min rehab omöjliggjorts/jag diskriminerats

 

 

 

 

Rösta på mig. Om jag blir vald lovar jag att Du inte skall bli besviken. Jag kommer att ge järnet!

Jag svarar gärna på Dina frågor - skriv en rad till peter@cederholm.net. Jag lovar försöka svara inom ett dygn.

 

 <-- Stocholm by Helicopter from Wheelchair (City + Bromma + Hammarby Sjöstad)

[navigera] |  PRESS & MEDIA | MER OM MIG | PRIVAT | HEM   winnipeg apartments apartments LONDON  Stockholm Rental Apartments FREE Global Apartment Reviews FREE Peter Cederholm