[navigera]

PRESS & MEDIA

MER OM MIG

PRIVAT

HEM

JUST NU: DRÖM JOBB
SOM MIN ASSISTENT inkl
sökes 2 deltid, 2 vikarier. (WOW-PCA JOB) -->

_______________

 

 

PRESSMEDDELANDE

2002-09-13

Moderat kommunpolitiker i Stockholm

Peter Cederholm, ledamot (m) Stockholms brand- och räddningsnämnd

0708-10 79 44

peter@cederholm.net

PRESSMEDDELANDE

 18 mars 2005 

Brandfarliga köer i Södra länken

Ny undersökning visar att köer vanligt förekommande i tunneln, trots att säkerheten bygger på att bilisterna aldrig hamnar i kö.

- Vägverket vägrade för ett år sen sätta in brandskydd i Södra länken innan den öppnades. Detta trots att teknikutvecklingen av sprinklers gått fram rejält, att kunskapen om att en vanlig lastbil brinner mycket mer än man tidigare trott tillkommit efter de senaste årens tunnelbränder på olika håll, samt att det av renhållningsskäl även för ett år sen hade varit ekonomiskt lönsamt att komplettera med sprinklers.  Vägverkets Birger Höök lovade i ABC 19 april förra året (ett halvår innan tunneln öppnades för trafik se www.cederholm.net) att ”...vi kommer slippa få köer i Södra länken” samt ”... är det så att man behöver komplettera framöver ska vi givetvis göra det”. En snabb miniundersökning Peter Cederholm (m) gjort på Internetsajten shortcut.nu visar att 15 av 60 svarande (26,6% - se bilagd bild) upplevt köer i Södra länkens tunnel.

 

Vi har bestämt oss. Förvirra oss inte med nya fakta! Och nej, det är inga köer i Södra länken eftersom vi med våra fina kameror kan stänga av trafiken vid behov”. Så kan man enligt Peter Cederholm (m) sammanfatta Vägverkets strutslika gömma-huvudet-i-sanden-hållning i frågan om de brandfarliga köerna i Södra länken. Vägverket borde - i sken av dagens nya kunskap - stå vid sitt ord och snarast komplettera med sprinklers så att Södra länken slipper vara en brandfälla!

 

Det säger ledamoten i Stockholms brand- och räddningsnämnd Peter Cederholm (m), med anledning av de självupplevda köer som ofta förekommer i Södra länken enligt undersökningen på Internet samt även enligt lokalradion senast igår morse.

 

-I bifogad FAKTA-skrift framställd ett halvår innan Södra länken öppnade för trafik, framgår att brandingenjör vid Stockholms brandförsvar anser att det av brandsäkerhetsskäl borde finnas sprinklers i Södra länken. Samt att en expert med 40 års sprinklerbranscherfarenhet anser att sprinklers höjer säkerheten och dessutom sänker rengöringskostnaderna, samt konstaterar att det i de 150 tunnlar med sprinklers som finns i världen inte skett ett enda dödsfall. -Det är idiotiskt om vi vägrar ändra oss i takt med ny kunskap utan likt centralbron inväntar dödsolyckor innan Södra länken kompletteras med sprinklers,  avslutar Peter Cederholm (m).

 

Peter Cederholm, ledamot (m) Stockholms brand- och räddningsnämnd

0708-10 79 44

peter@cederholm.net

www.cederholm.net

FAKTA APRIL 2004

Peter Cederholm

ledamot (m) brand- och räddningsnämnden

0708-10 79 44

peter@cederholm.net

 

Stockholms brandförsvar (nedan ”SBF”) sträcks allt tunnare. Jämför gärna nyckeltal med andra räddningstjänster i Sverige och utomlands samt beakta omfattningen av uppgiften SBF har att utföra.

 

Fler och svårare saker skall göras utan ökade anslag. När det härom året brann två gånger i Kista tunnlarna, ville SBF initialt ej släcka eftersom man ej fått vederbörlig träning/rätt resurser. Nästa år ska man troligen börja bedriva ambulansverksamhet med defibrilatorer (ovisst om SBF får adekvata medel av Landstinget för att man gör deras jobb?).

 

Media har uppmärksammat att Vägverket ej avser införa sprinklers i Södra länken (en ca 4,7 km lång biltunnel vars säkerhetssystem bygger på att det aldrig blir köbildning) innan den planeras öppna för trafik i höst. Detta trots att:

 

 1. En SBF brandingenjör medger att SBF ej är avpassat för att hantera tunnelbränder utan endast hantera bostadsbränder (Källa: Mitt i Söderort och Mitt i Nacka 2004-04-06).
 2. Södra länken är byggd baserat på det man visste om tunnelbänder för drygt 10 år sedan. De senaste få åren har man lärt sig väsentligt mycket mer om tunnelbränder, exempelvis att en vanlig lastbil brinner markant mycket mer än vad man tidigare trott. (Det brann senast i Södra länken, och dessförinnan har det företetts kunskapsgenererande simuleringar av tunnelbränder i Norge samt att bränderna i S:t Gotthardstunneln i Schweiz, Taurentunneln i Österrike och Mont-Blanctunneln i Frankrike – där samtliga saknade sprinklers – hade fruktansvärda följder.)
 3. Expert med 40 års sprinklerbranscherfarenhet anser att sprinklers höjer säkerheten och dessutom sänker rengöringskostnaderna, samt konstaterar att det i de 150 tunnlar med sprinklers som finns i världen inte skett ett enda dödsfall (Källa: Södermalmsnytt 2004-04-24).
 4. Trafikprofessorn vid KTH anser att det kommer att bli köbildning i Södra länken i ca 15-20 år till; tills förbifart Stockholm eventuellt byggs (Källa: ABC 2004-04-19).
 5. Brandingenjör vid SBF anser att det av brandsäkerhetsskäl borde finnas sprinklers i Södra länken (Källa: ABC 2004-04-19 kl 19.10 se www.cederholm.net).
 6. Det vore ekonomiskt lönsamt att nu komplettera Södra länken med sprinklers även om de bara används för rengöring
  1. Att löpande underhålla Södra länken utan sprinklers kommer att kosta ca 100 Mkr per år, varav den enskilt största delen består i manuell rengöring som skall ombesörjas av personal på obekväm arbetstid. Stockholms Stad får bekosta 25% av dessa kostnader. Oavsett om man rengör manuellt eller med sprinklers behöver man bygga till samma anordning för att hantera det miljöfarliga slam som behöver samlas upp. (Källa: Stockholms Gatu- och fastighetskontors tekniska utredningsenhet tfn 08-508 263 03, i samtal med Peter Cederholm 2004-04-20).
  2. Att nu i efterhand införa sprinklers skulle kosta mycket långt under 400 Mkr (Källa: Stockholms Gatu- och fastighetskontors tekniska utredningsenhet tfn 08-508 263 03, i samtal med Peter Cederholm 2004-04-20). Hade man infört dem från början hade det kostat ca 5000 kr per meter, d.v.s. totalt ca 23,5 Mkr för den 4,7 km långa tunneln. (Källa: Södermalmsnytt 2004-04-24).
  3. De med förmåga till logiskt tänkande förstår att det blir billigare och bättre att rengöra automatiskt med sprinklers än att skicka in människor som rengör manuellt på obekväm arbetstid.
  4. Det kostar ca 500 Mkr att renovera den endast ca 1,5 km långa Söderledstunneln (som saknar sprinklers), varav ca 200 Mkr åtgår till kostnader direkt hänförbara till just bristfällig rengöring vilket resulterat i sönderrostade armeringsjärn. Man räknar med att det kommer att kosta fem gånger mer per meter att underhålla Södra länken utan sprinklers. (Källa: Stockholms Gatu- och fastighetskontors tekniska utredningsenhet tfn 08-508 263 03, i samtal med Peter Cederholm 2004-04-20)
  5. Alltså är det även nu ekonomiskt lönsamt att komplettera med sprinklers, vilket dessutom väsentligen skulle öka brandsäkerheten!
  6. ytterligare media: notis i DN 2004-04-14, samt rejäla artiklar i Metro 2004-04-16 samt  Stockholm City 2004-04-19.

 

Saken brådskar eftersom Södra länken ska öppna i höst enligt planerna, och när så skett lär det ju inte bli tal om några sprinklers! För det fall att Södra länken ändock öppnas för trafik utan sprinklers anföres i andra hand, att det säkerställs, vid rejält kännbart vite, att SBF ofördröjligen får full ekonomisk kompensation av staten/Vägverket för att förstärka sina resurser (bemanning, träning, utrustning mm) så att SBF kan hantera sannolika såväl som mindre sannolika potentiella situationer i Södra länken samt att staten/Vägverket skall kompensera Stockholms Stad/Gatu- och fastighetskontoret för de underhållsmerkostnader som uppstår på grund av att sprinklers ej kan användas för rengöring av Södra länken (löpande årliga merkostnader samt framtida renoveringskostnader analogt med de som uppstått i Söderledstunneln där armeringsjärnen rostat sönder p.g.a. bristfällig rengöring; se ovan).

 

Stockholm, april 2004

 

Peter Cederholm

ledamot (m) Stockholms brand- och räddningsnämnd

0708-10 79 44

peter@cederholm.net

 

 

 

Rösta på mig. Om jag blir vald lovar jag att Du inte skall bli besviken. Jag kommer att ge järnet!

Jag svarar gärna på Dina frågor - skriv en rad till peter@cederholm.net. Jag lovar försöka svara inom ett dygn.

 

 <-- Stocholm by Helicopter from Wheelchair (City + Bromma + Hammarby Sjöstad)

[navigera] |  PRESS & MEDIA | MER OM MIG | PRIVAT | HEM   winnipeg apartments apartments LONDON  Stockholm Rental Apartments FREE Global Apartment Reviews FREE Peter Cederholm